Měsíční docházka

 • Hledáte školku pro své dítě?

  A zajímá vás, v čem je naše školka výjimečná?
 • Pro naše děti máme připravený individuální výchovný plán. Pracujeme v malých skupinách, takže se každému dítěti dokážeme smysluplně věnovat.

 • Rodičům vycházíme maximálně vstříc. I proto je naše školka otevřena od 7 do 17 hodin, během letních i jarních prázdnin.

 • Běžný den ve školce

  Předškolní program při pravidelné měsíční docházce je určen pro děti od 2 do 6 let. Snažíme se vést děti k řádu a pravidelnost i v jejich denních aktivitách. Osvojí si nejenom sociální, ale také hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování, pitný režim) a jsou díky tomu lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních či školních zařízení.

  • 07.00 – 08.30 příchod do školky, přivítání dětí, volná hra
  • 08.30 – 09.30 řízené edukační aktivity – rozvoj osobnosti, interakční hry, komunikace, logopedická prevence, grafomotorika, pohybová koordinace, cvičení s pomůckami, …
  • 09.30 – 10.00 dopolední svačina, hygiena
  • 10.15 – 11.15 pobyt venku - procházky, míčové hry, poznávací aktivity, hra na hřišti
  • 11.30 – 12.00 oběd, hygiena, uložení dětí ke spánku nebo k odpočinku, odchod dětí z dopoledního programu domů
  • 12.30 – 14.30 spánek, odpočinek, klidové činnosti pro nespící děti (stavebnice, malování, pohádky...)
  • 14.30 – 15.00 odpolední svačina, hygiena
  • 15.00 – 16.00 řízené kreativní aktivity - poznávací hry, skupinová cvičení, pohádky, výtvarná, hudební a tvořivá činnost
  • 16.00 – 17.00 volná hra, relaxace, převzetí rodiči a odchod dětí domů

  Program je pouze orientační. Bývá přizpůsoben individuálním potřebám dětí a momentální situaci (počasí, počtu dětí, jejich koníčkům atp.).

 • Individuální program a vzdělávání

  Některé děti mají složitější život již od prvních krůčků.
 • Jak to probíhá?

  • Pečlivě děti provádíme počáteční adaptací na prostředí školky.
  • Nenásilnou formou integrujeme dítě do kolektivu.
  • Klademe důraz na rozvoj komunikace, sociální interakce a celkový vývoj dítěte (motorika, řeč, sebeobsluha, pozornost, myšlení, emoce).
  • Pomocí rozvojových her podporujeme tvořivost, hudební i pohybové dovednosti dítěte.
  • Pro děti s vadou řeči připravíme logopedický plán.
  • Každému dítěti věnujeme tolik pozornosti a péče, kolik jí reálně potřebuje.
 • Malý počet dětí ve skupině (dvě třídy po šesti) nám umožňují se věnovat potřebám každého dítěte. Společně s vámi připravíme individuální vzdělávací program a dítěti poskytneme laskavou a zároveň důslednou péči. Bude tak mít možnost učit se nové věci stejně jako ostatní děti.

  Proces osamostatnění od rodičů bývá velmi individuální. Proto můžete být vašemu dítěti nablízku a podporovat ho při prováděných aktivitách tak dlouho, dokud to bude třeba.

Translate »